Pinoy Driver Menu

Question 1 of 2

 
 
 

Ang paglagay ba sa neutral ay magandang pamamaraan upang makatipid ka ng gasolina kung ikaw ay umaandar sa pababa na kalsada?

  • A. Oo

  • B. Hindi

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements