Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Ano ang dapat gawin kapag nagpaparada sa paakyat na kalsada at mayroong bangketa?

  • A. Ipihit ang mga gulong sa harap sa bangekta

  • B. Ipihit ang mga gulong sa harap palayo sa bangekta

  • C. Ihilera ang mga gulong sa bangketa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements