Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Ang sasakyan ay nakaparada (Parked) kung:

  • A. nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero

  • B. nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero

  • C. nakatigil ng matagal at patay ang makina

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements