Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:

  • A. papuntang bangketa

  • B. papalayo sa bangketa

  • C. kahit anong direksyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements