Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Bago alisin ang sasakyan sa pagkakaparada, ikaw ay dapat na:

  • A. bumusina at umalis ng dahan-dahan

  • B. magsenyas at umalis ng dahan-dahan

  • C. tignan ang daloy ng trapiko, sumenyas at umalis kung ito ay ligtas na

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements