Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat gawin ng drayber kapag nagsimulang dumulas ang sasakyan? Ano ang dapat gawin ng drayber kapag nagsimulang dumulas ang sasakyan?

  • A. Huminto agad

  • B. Higpitan ang kapit sa manibela at bagalain ang pagandar

  • C. Ituon ang mga gulong sa direksyon ng dulas

  •  
    The correct answer is B
     
    Huwag tatapakan ng madiin ang preno kapag dumulas ang sasakyan. Sa halip ay alisin mo ang paa mo sa aselerador at tapakan ang preno ng dahan-dahan at pihitin ang manibela sa nais mong direksyon.