Pinoy Driver

Free LTO Exam Reviewer
Free In Google Play


view
Pinoy Driver Menu
 

LTO Exam Reviewer: Tagalog

 

Try the most comprehensive and up to date LTO Exam Reviewer with random selection of questions which covers all the rules in a LTO Exam. All practice questions are multiple choice and will challenge your knowledge of the road rules.

 

Kagipitan

Ang mga dapat gawin sa oras ng kagipitan sa pagmamaneho tulad ng pagkasira ng makina o aksidente.

Pangkalahatang Paalaman

Mga kalaman sa pagmamaneho siyang dapat na alam ng lahat ng motorista.

Pagmamaniobra at Pagmamaneho

Mga karunungan sa pagmamaneho sa pinakamainam ng paraan.

Pagparada

Mga panuntunan at restriksyon sa pagparada ng sasakyan.

Posisyon sa Kalsada

Saan dapat iposisyon ang sasakyan sa kalsada.

Mga Palatandaan at Marka

Mga palantandaan at marka sa kalsada.

Paglabag at Mga Parusa

Ano ang mangyayari kapag nilabag mo ang batas trapiko.

Ito ang LTO Exam Reviewer na katulong mo kung ikaw ay nag-aaral ng batas trapiko sa Pilipinas para makakakuha ng iyong lisensya at makapasa sa iyong LTO Exam. Maaari mo itong magamit sa iyong computer, tablet, o sa smartphone. I-bookmark mo ito sa iyong cellphone para makapag-review para sa iyong pagsusulit sa LTO.