Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Kapag nasiraan, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat gawin ng isang driver?

  • A. Manatili sa sasakyan hanggang sa dumating ang tulong

  • B. Humingi ng tulong

  • C. Lumabas ng sasakyan hanggang sa dumating ang tulong

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements