Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Kung ikaw ang unang dumating sa pinangyarihan ng isang aksidente, alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin:

  • A. huwag makialam

  • B. mag-alok ng makatuwirang tulong

  • C. Magpatuloy lang para hindi maging sanhi ng trapik

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements