Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Ano ang unang tungkulin ng drayber na kabilang sa isang aksidente?

  • A. Damputin ang tao na may pinsala at dalhin sa ospital

  • B. Ireport ang aksidente sa ospital

  • C. Ireport ang aksidente sa pinakamalapit na himpilan ng pulis

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements