Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Ano ang dapat mong gawin kung sakali na pumalya ang iyong sasakyan sa expressway? (Piliin lahat ng tamang sagot)

  • A. Buksan ang trunk at ang hood

  • B. Tumayo sa expressway at pumara ng ibang motorista para humingi ng tulong

  • C. Tumawag ng tulong gamit ang iyong cellphone o telepono ng expressway

  • D. Pumarada sa pinaka kanan na bahagi ng kalsadi

  • E. Paganahin ang hazard warning light

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements