Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Sa isang aksidente, ano ang tungkulin ng drayber na walang pinsala?

  • A. Tumawag ng manggagamot

  • B. Panatilihin na nakahiga ang biktima

  • C. Alamin kung sino ang may sala

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements