Pinoy Driver Menu

Question 1 of 12

 
 
 

Ano ang dapat gawin ng drayber kapag nagsimulang dumulas ang sasakyan?

  • A. Huminto agad

  • B. Higpitan ang kapit sa manibela at bagalain ang pagandar

  • C. Ituon ang mga gulong sa direksyon ng dulas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements