Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong:

  • A. 15 m

  • B. 60 m

  • C. 30 m

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements