Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Kapag balak mong lumiko pakanan o pakaliwa. I-signal ang iyong intensyon ng hindi bababa sa:

  • A. 15 metro bago mo balak gawin ang pagliko

  • B. 25 metro bago mo balak gawin ang pagliko

  • C. 10 metro bago mo balak gawin ang pagliko

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements