Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:

  • A. mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa

  • B. kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan

  • C. maraming linya ang kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements