Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang “rear view mirror” at:

  • A. tignan kung may parating na sasakyan

  • B. bumusina

  • C. sindihan ang headlight

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements