Pinoy Driver Menu

Question 1 of 95

 
 
 

Ang trapik ay maiiwasan kapag:

  • A. hindi ka babaybay sa kasalungat na kalsada

  • B. susundin ang speed limit

  • C. mas mabilis magmaneho

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements