Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Interseksyon

  • B. Hospital zone

  • C. Highway

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements