Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?

  • A. Maghintay ng berdeng ilaw

  • B. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat

  • C. Huminto at magpatuloy kung ligtas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements