Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan pulang ilaw trapiko?

  • A. Bilisan ang pagtakbo

  • B. Huminto sa nakatakdang linya

  • C. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements