Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Daanan ng tren, bumagal at maghanda na huminto

  • B. Interseksyon

  • C. May highway sa unahan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements