Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na:

  • A. ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa

  • B. maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro

  • C. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements