Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Madulas ang kalsada

  • B. Papalaki ang kalsada

  • C. Papaliit ang kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements