Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Madulas ang kalsada

  • B. Baku-bakong kalsada

  • C. Matarik na kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements