Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan ng simbulo na pang-trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baliktad na tatsulok?

  • A. Nagtatakda o nagbabawal

  • B. Nagbibigay babala

  • C. Nag-uutos ng direksyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements