Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko?

  • A. magmarahan at magpatuloy kung walang panganib

  • B. Huminto at hintayin magbago ang ilaw

  • C. Hintayin ang berdeng ilaw

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements