Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko?

  • A. Huminto

  • B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula

  • C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagtakbo

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements