Pinoy Driver Menu

Question 1 of 78

 
 
 

Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?

  • A. Sensyas upang patakbuhin ang sasakyan

  • B. Huminto sa nakatakdang linya

  • C. Maaari kang tumuloy bagalan lang ang takbo

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements