Pinoy Driver Menu

Question 1 of 43

 
 
 

Upang maiwasan ang pagkalito sa iba pang mga gumagamit ng kalsada, pagkatapos magbago ng lane o mag-overtake ang driver ay dapat:

  • A. hindi ka na babalik sa dating lane matapos magbago ng lane o mag-overtake

  • B. panatilihin ang iyong bilis sa loob ng mga speed limit pagkatapos ng pagbabago ng lane o pag overtake

  • C. siguraduhin na ang iyong ilaw ng signal ay patayin pagkatapos ng pagbabago ng lane o pag overtake

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements