Pinoy Driver Menu

Question 1 of 43

 
 
 

Sa isang basa na kalsada, dapat mong:

  • A. panatiliin ang bilis

  • B. Magdahan-dahan

  • C. dagdagan pa ang bilis ng pagmamaneho

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements