Pinoy Driver Menu

Question 1 of 43

 
 
 

Kapag nagmamaneho sa highway kung saan maraming lubak, dapat ay:

  • A. bawasan ang iyong bilis

  • B. mapanatili ang iyong bilis

  • C. dagdagan ang iyong bilis

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements