Pinoy Driver Menu

Question 1 of 73

 
 
 

Kapag ikaw ay nahuli, Ilang araw ang palugit para iyong maayos ang iyong lisensya para maiwasan ang pagkasuspindi o pagkawalang bisa nito?

  • A. 15 araw

  • B. 10 araw

  • C. 30 araw

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements