Pinoy Driver Menu

Question 1 of 73

 
 
 

Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?

  • A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO

  • B. Lisensya

  • C. Lisensya at papel de seguro ng sasakyan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements