Pinoy Driver Menu

Question 1 of 73

 
 
 

Ang mga epekto ng alkohol sa pagmamaneho ay ang mga sumusunod maliban sa:

  • A. maayos na koordinasyon ng pag galaw ng katawan at pag desisyon

  • B. wala sa konsentrasyon

  • C. mabagal ng reaksyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements