Pinoy Driver Menu

Question 1 of 73

 
 
 

Ang pinakamahalagang pandama na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho ay:

  • A. Pandinig

  • B. Paningin

  • C. Pansalat

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements