Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Dapat mong simulan ang pagliko pakanan sa:

  • A. lane na pinakamalapit sa gitna ng kalsada

  • B. lane na pinakamalapit sa banketa sa kanan

  • C. parehong lane ng mga liliko pakaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements