Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:

  • A. hihinto

  • B. kakanan

  • C. kakaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements