Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:

  • A. 6-second rule

  • B. 3-second rule

  • C. 5-second rule

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements