Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumalibis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na:

  • A. may nagdugtong na interseksyon sa unahan

  • B. ang kalsada ay magiging makitid

  • C. ikaw ay paparating sa "construction area"

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements