Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ang ilang mga driver panay ang busina lalo na kung nagmamadali, ngunit ito ay labas sa batas trapiko. Kailan pinapayagan ang ganitong sitwasyon?

  • A. Kung ito ay onting ulit lang ginawa

  • B. Kapag ito ay ginagawa bilang isang babala upang maiwasan ang aksidente

  • C. Kapag nagmamadali ka

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements