Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Kapag nagbababa o nagsasakay ng pasahero, tayo ay karaniwang humihinto sa:

  • A. pinaka kanang bahagi ng kalsada na malapit sa bangketa

  • B. gitna ng kalsada

  • C. interseksyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements