Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Bawal magsakay ng pasahero dito

  • B. Bawal magbaba ng pasahero dito

  • C. Bawal magbaba o magsakay ng pasahero dito

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements