Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ang seatbelt ay dapat isuot ng mga bata na:

  • A. 5 taong gulang pataas

  • B. 6 taong gulang pataas

  • C. 7 taong gulang pataas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements