Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang polusyon sa hangin lalo na sa mga sasakyan

  • A. tumulong na ipatupad ang batas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular na pag-check-up ng sasakyan at maiwasan ang labis na pag karga

  • B. magtanim ng mas maraming puno

  • C. gumamit ng kotse na hindi hihigit sa 10 taong gulang

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements