Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Ang pagmamaneho habang malakas ang pag-ulan ay maaaring maging lubhang mapanganib dahil ang kakayahang makita ay limitado. Ano ang dapat mong gawin?

  • A. Kung hindi mo makita ang higit sa 20 metro sa harap mo, i-on ang iyong headlight at maghanap ng isang ligtas na lugar para pumarada.

  • B. Bawasan ang bilis para mas ligtas

  • C. Magmaneho nang mas mabilis hangga't maaari upang makaligtas sa lalong madaling panahon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements