Pinoy Driver Menu

Question 1 of 80

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada

  • B. Matarik ang kalsada

  • C. Matarik ang paakyat ng direksyon ng kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements