Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Hindi itinuturing na ligtas na pagmamaneho sa isang expressway kapag:

  • A. ang iyong bilis ay 80kph

  • B. ang iyong bilis ay 60kph

  • C. ang driver ay pabago bago ng lane nang walang senyas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements