Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa

  • B. Sarado ang kalsada sa unahan

  • C. Maaaring magpatakbo ng lagpas sa 30 kph

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements