Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Saan ka dapat huminto sa traffic light?

  • A. Huminto malapit at bago ang stop line

  • B. Huminto ng may 1 metro bago ang stop line

  • C. Lumampas ng bahagya sa stop line

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements