Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ang pagmamaneho sa gabi ay delikado dahil:

  • A. ang mga ilaw sa kalsada ay nakakasilaw

  • B. ang distansya na kita natin ay mas maiksi pag gabi

  • C. mas maraming sasakyan sa kalsada sa gabi

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements