Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ang mga seatbet ay dapat isuot ng mga batang may edad:

  • A. 5 taong gulang at pataas

  • B. 7 na taong gulang at pataas

  • C. 6 na taong gulang at pataas

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements