Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Sa Highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa:

  • A. kanang linya

  • B. kaliwang linya

  • C. gitnang linya

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements