Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Baku-bakong kalsada

  • B. Ginagawa ang kalsada

  • C. Madulas ang kalsada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements