Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ang mga drayber ay lumilingap ng pinakamadaming impormasyon gamit ang kanilang mga:

  • A. sasakyan

  • B. kamay

  • C. mata

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements