Pinoy Driver Menu

Question 1 of 20

 
 
 

Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?

  • A. Nagtatakda

  • B. Nagbibigay babala

  • C. Nagbibigay impormasyon

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements