Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Ang isang drayber ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero:

  • A. bago dumating sa interseksyon

  • B. kahit kailan na pumara ang pasahero

  • C. sa mga nakatalagang lugar hintuan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements