Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Kailan ka pinapayagan na mag-double park?

  • A. Huwag kailanman

  • B. Kapag ang kalye o kalsada ay malawak

  • C. Kapag wala kang ibang pagpipilian

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements