Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Ang isang driver ay ________________ pumarada o huminto sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 metro ng isang crosswalk dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng mga tumatawid sa ibang mga sasakyan.

  • A. hindi dapat

  • B. dapat

  • C. maaaring

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements