Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Ang pagparada ay ilegal kapag ang isang sasakyan ay:

  • A. Nagparada sa entrance o exit ng isang ospital or sstasyon ng bumbero

  • B. Nagparada sa entrance o exit ng isang industrial na lugar

  • C. Nagparada sa entrance o exit ng isang residential na lugar

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements