Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa:

  • A. gilid ng kalye

  • B. kabilang bahagi ng kalye

  • C. gitna ng kalye

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements