Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Ang tamang pagparada ay ilagay ang kambyo sa low gear at hatakin ang hand brake na:

  • A. 40 sentimetro

  • B. 35 sentimetro

  • C. 30 sentimetro

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements