Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Ang isang driver ay hindi dapat mag-park o huminto sa gilid ng kalsada na may "STOP SIGN" o may traffic control dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng ibang mga driver, lalo na kung nasa loob ito ng:

  • A. 4 metro

  • B. 5 metro

  • C. 6 metro

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements