Pinoy Driver Menu

Question 1 of 25

 
 
 

Kapag nakaparada ka sa gilid ng kalsada sa gabi, dapat ay:

  • A. babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong 4 na emergency na flashers

  • B. siguraduhing manatiling gising at handang maglipat

  • C. babalaan ang iba sa pamamagitan ng pag-on sa iyong mga headlight

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements