Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ang "motor vehicle" ay sasakyan na:

  • A. pinapatakbo ng makina

  • B. tumatakbo ng malayo at sa trapiko

  • C. tumatakbo gamit ang lakas ng kalamnan tulad ng bisekleta

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements