Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Kung nasiraan ang sasakyan, ito ay dapat na iparada sa balikat ng kalsada at:

  • A. buksan ang parking lights

  • B. i-install ang EWD (Early Warning Device)

  • C. buksan ang parking lights at i-install ang EWD

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements