Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya na Non-Professional ay:

  • A. 17 taong gulang

  • B. 16 taong gulang

  • C. 18 taong gulang

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements