Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis?

  • A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi

  • B. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagtakbo

  • C. Huminto at makipagtalo sa pulis

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements