Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng kalsada?

  • A. Maaaring lumusot (overtake)

  • B. Bawal lumusot

  • C. Tama lahat ng sagot

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements