Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Hindi ka maaaring magparada sa:

  • A. lugar tawiran

  • B. one-way na kalye

  • C. loob ng 5 metro ang layo sa fire-hydrant

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements