Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ang parking lights ay maaaring gamitin:

  • A. kahit kailan

  • B. kapag magpaparada at mahirap makakita

  • C. kapag nagmamaneho sa kalye na maliwanag ang ilaw

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements