Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:

  • A. pinapayagan ang paglusot sa kanan

  • B. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa

  • C. pinapayagan ang paglusot sa kaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements