Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Makitid ang kalsada sa unahan

  • B. Paparating sa kalsada na may dibisyon

  • C. Manatili sa kanan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements