Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Upang maisakatuparan ang isang ligtas na pagliko, ang isang rider ng motorsiklo ay dapat palaging:

  • A. I-liyad ang motor sa direksyon ng kurba

  • B. maging mabilis at listo sa pag liko

  • C. I-liyad ang motor sa kasalungat direksyon ng kurba

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements