Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Ano ang maaari mong gawin para makaiwas sa aksidente?

  • A. Ang iyong tulin

  • B. Ang tulin ng ibang sasakyan

  • C. Ang talas ng kurabada

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements