Pinoy Driver Menu

Question 1 of 40

 
 
 

Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?

  • A. Biglang lumiko at bumusina

  • B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro

  • C. Ipagwalang bahala ang hudyat

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements