Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Maaaring magpatakbo ng lagpas sa 30 kph

  • B. Limitahan ang bilis sa 30 kph

  • C. Ang distansya ng susunod na bayan ay 30 kph

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements