Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho ka sa gabi?

  • A. Magmaneho sa loob ng saklaw ng tanaw ng iyong headlight upang makahinto kung kailangan

  • B. Magmaneho nang mas mabilis at palaging maging handang tapakan ang preno

  • C. Magmaneho nang mabilis upang makarating ka sa iyong patutunguhan nang mabilis

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements