Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:

  • A. maaaring lumusot pakanan

  • B. peligroso ang lumusot sa pakanan

  • C. maaaring lumusot pakaliwa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements