Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:

  • A. palikong pakaliwa

  • B. palikong pakanan

  • C. magpalit ng linya o daan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements