Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang pagtapon ng kahit anong basura sa bintana ng iyong sasakyan ay:

  • A. ipinagbabawal sa lahat ng oras

  • B. ipinagbabawal lamang sa probinsya

  • C. ipinagbabawal lamang sa siyudad

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements