Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Ang Pansamantalang Operator Permit (TOP) ay nagpapahintulot sa naaresto na driver upang mapatakbo ang sasakyan na hindi lalampas:

  • A. 24 oras

  • B. 48 oras

  • C. 72 oras

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements