Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Bago umalis sa paradahan, dapat mong:

  • A. suriin ang paligid bago magpatakbo

  • B. bumusina

  • C. magpatakbo agad

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements