Pinoy Driver Menu

Question 1 of 10

 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:

  • A. Bawal ang lumiko

  • B. Isang direksyon lamang

  • C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements