Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may parusang:

  • A. Pagsuspinde ng lisensya

  • B. Pagkabilanggo ng anim na buwan

  • C. Tama lahat ng sagot

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements