Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:

  • A. Php 3,000.00 multa na may 12-buwang pagsuspinde sa lisensya

  • B. Php 2,000.00 multa

  • C. Hindi hihigit sa 6 na buwan ng pagkabilanggo

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements