Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ang lisensya ng isang drayber na nahuli ng tatlong beses sa loob ng 12 na buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng Direktor sa loob ng:

  • A. hindi lalampas sa dalawang taon

  • B. tatlong taon

  • C. habangbuhay

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements