Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ang paggamit ng "tampered" na metro ng taxi ay may parusa na:

  • A. Multa na Php 3,000 at suspensyon ng lisensya

  • B.

  • C. pagbawi ng lisensya

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements