Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ano ang paglabag mo kapag ikaw ay nagsakay ng pasahero kung saan ito ay ipinagbabawal?

  • A. Kawalan ng magandang asal

  • B. Reckless driving

  • C. Obstruction sa daloy ng trapiko

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements