Pinoy Driver Menu

Question 1 of 14

 
 
 

Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:

  • A. Php 500

  • B. Php 500 at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa sampung araw

  • C. Php 1500

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements