Pinoy Driver Menu

Ano ang unang tungkulin ng drayber na kabilang sa isang aksidente? Ano ang unang tungkulin ng drayber na kabilang sa isang aksidente?

  • A. Damputin ang tao na may pinsala at dalhin sa ospital

  • B. Ireport ang aksidente sa ospital

  • C. Ireport ang aksidente sa pinakamalapit na himpilan ng pulis

  •  
    The correct answer is A
     
    Mayroong mga pagkakataon na hindi mo dapat damputin ang may pinsalang tao lalo na kung hindi ka sigurado sa lubha ng natamo nitong pinsala. Ang mga pinsala sa leeg o likod ay maaring lumubha kung mali ang paghawak dito. Pinakamainam na tumawag ng ambulansya o paramediko para sila ay buhatin at dalhin sa ospital.