Pinoy Driver Menu

Kapag nasiraan, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat gawin ng isang driver? Kapag nasiraan, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat gawin ng isang driver?

  • A. Manatili sa sasakyan hanggang sa dumating ang tulong

  • B. Humingi ng tulong

  • C. Lumabas ng sasakyan hanggang sa dumating ang tulong

  •  
    The correct answer is A
     
    Sa kaso ng pagkasira ng kotse hindi ka dapat manatili sa kotse ngunit sa halip maingat na lumabas ng kotse pati na ang iyong mga pasahero sa kanang bahagi ng sasakya kung saan walang dumaan na trapiko.