Pinoy Driver Menu

Kung ikaw ang unang dumating sa pinangyarihan ng isang aksidente, alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin: Kung ikaw ang unang dumating sa pinangyarihan ng isang aksidente, alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin:

  • A. huwag makialam

  • B. mag-alok ng makatuwirang tulong

  • C. Magpatuloy lang para hindi maging sanhi ng trapik

  •  
    The correct answer is B
     
    Kung una kang makarating sa eksena, pinakamahusay na mag-arppoach nang maingat at iparada sa ligtas na distansya ng hindi bababa sa 100 talampakan ang layo. I-on ang iyong hazard lights, suriin ang sitwasyon, at i-install ang iyong Early Warning Device (EWD). Matapos mong gawin ang mga bagay na ito, maaari ka na ngayong tumawag ng 911 para sa tulong.