Pinoy Driver Menu

Kung nasiraan ang sasakyan, ito ay dapat na iparada sa balikat ng kalsada at: Kung nasiraan ang sasakyan, ito ay dapat na iparada sa balikat ng kalsada at:

  • A. buksan ang parking lights

  • B. i-install ang EWD (Early Warning Device)

  • C. buksan ang parking lights at i-install ang EWD

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ang dahilan kung bakit kailangan na palagi kang may dala na EWD (Early Warning Device), upang mabigyan mo ng babala ang ibang motorista na ikaw ay tumirik at nasiraan — upang maprotektahan ang iyong sarili at ang ibang gumagamit ng kalsada.