Pinoy Driver Menu

Sa isang aksidente, ano ang tungkulin ng drayber na walang pinsala? Sa isang aksidente, ano ang tungkulin ng drayber na walang pinsala?

  • A. Tumawag ng manggagamot

  • B. Panatilihin na nakahiga ang biktima

  • C. Alamin kung sino ang may sala

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang tamang sagot base sa LTO reviewer ay "A". Ngunit sa actual ay ito ang tamang gawin matapos ang isang aksidente - ang una na dapat mong gawin ay suriin ang kalagayan ng mga tao na kabilang sa aksidente, tapos ay tumawag ng ambulansya o manggagamot kung kailangan nila ng agapang lunas.