Pinoy Driver Menu

Ang direktor ng LTO ay maaaring suspindihin or ikansela ang lisensya kapag: Ang direktor ng LTO ay maaaring suspindihin or ikansela ang lisensya kapag:

  • A. kung ang drayber ay nagmaneho ng sasakyan na sangkop sa isang krimen

  • B. kung ang drayber ay nagkaroon ng tatlong paglabag sa batas trapiko sa loob ng isang taon

  • C. parehong tama ang mga sagot sa itaas

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang direktor ng LTO ay may otoridad na suspindihin o bawiin ang lisensya ng drayber depende sa lala ng magkakasunod na mga paglabag sa loob ng isang taon.