Pinoy Driver Menu

Ang drayber na nasuspindi ang lisensya ay: Ang drayber na nasuspindi ang lisensya ay:

  • A. maaaring magmaneho sa oras ng matinding kagipitan

  • B. maaaring makapagmaneho kapag may kasama na mayroong lisensya

  • C. hindi maaaring makapagmaneho sa kahit anong kadahilanan

  •  
    The correct answer is C
     
    Kapag nasuspindi ang lisensya kailangan mong hintayin na matapos ang durasyon ng suspensyon bago mo mo makuha ang lisensya at muling makapagmaneho ng sasakyan.