Pinoy Driver Menu

Ang hindi marunong magbasa at sumunod sa ilaw trapiko ay: Ang hindi marunong magbasa at sumunod sa ilaw trapiko ay:

  • A. nagpapatunay na mahusay kang drayber

  • B. maaaring masangkot sa aksidente

  • C. nakatipid sa gasolina

  •  
    The correct answer is B
     
    Laging sundin ang mga palatandaan at senyas trapiko. May rason kung bakit sila naroroon… kaayusan at kaligtasan.