Pinoy Driver Menu

Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung: Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:

  • A. kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan

  • B. siya ay unuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga propesyonal na drayber ay ang mga tao na pagmamaneho ang ikinabubuhay. Para magawa nila ito kailangan nilang makakuha ng "Professional" na lisensya.