Pinoy Driver Menu

Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho nang: Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho nang:

  • A. kahit anong uri ng sasakyan

  • B. sasakyang nakasaad sa lisensya

  • C. pampasaherong sasakyan lamang

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang lahat ng isyung lisensya ng LTO ay may nakatala na uri ng sasakyan na pwedeng imaneho sa bawat klasipikasyon nito.