Pinoy Driver Menu

Ang isang pre-trip inspeksyon ay dapat makumpleto: Ang isang pre-trip inspeksyon ay dapat makumpleto:

  • A. bago at pagkatapos gamitin ang sasakyan

  • B. pagkatapos gamitin ang sasakyan

  • C. bago gamitin ang sasakyan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pre-trip inspection ay dapat gawin bago gamitin ang sasakyan dahil ang iyong kaligtasan ang nakasalalay dito. Mahirap magmaneho ng may sira ang preno o wiring. Lalo na sa mabibigat na sasakyan tulad ng mga truck.