Pinoy Driver Menu

Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa Professional Driver’s License ay: Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa Professional Driver’s License ay:

  • A. 18 taong gulang

  • B. 17 taong gulang

  • C. 21 taong gulang

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang huwastong gulang para makakuha ng "Professional" na lisensya ay 18 taong gulang.