Pinoy Driver Menu

Ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko at ay: Ang layunin ng batas at mga regulasyon sa trapiko at ay:

  • A. makalikom ng pera para sa gobyerno

  • B. makapagtatag ng maayos na daloy ng trapiko, mga sasakyan, mga tumatawid, at mga parusa

  • C. madisiplina ang mga trapik enforcers

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga batas trapiko at regulasyon ay pinapatupad para sa kaayusan at kaligtasan kaya lahat ng motorista at gumagamit ng kalsada ay dapat lang na sumunod dito.