Pinoy Driver Menu

Ang lisensya na ibinigay sa isang driver ay dapat pahintulutan siyang magpatakbo: Ang lisensya na ibinigay sa isang driver ay dapat pahintulutan siyang magpatakbo:

  • A. Tanging mga sasakyan na maaari niyang imaneho.

  • B. Mga klase lamang ng 1-3 na sasakyan

  • C. Tanging ang sasakyan lamang ang tinutukoy sa lisensya

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang lahat ng mga lisensya na inisyu ng LTO ay may isang itinuro na uri ng sasakyan na pinapayagan na gamitin sa bawat license classification.