Pinoy Driver Menu

Ang lisensya ng isang drayber ang nagpapahintulot na magmaneho sya ng: Ang lisensya ng isang drayber ang nagpapahintulot na magmaneho sya ng:

  • A. lahat ng klaseng sasakyan

  • B. mga sasakyan na nakalahad sa kanyang lisensya

  • C. kotse lamang

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga lisensya ay may kalakip ng "restriction codes" depende kung anong klaseng sasakyan ang gustong imaneho ng aplikante. Halimbawa, ang restrictions 1, 2, at 4 ay pinapayagan sa mga non-professional na lisensya.