Pinoy Driver Menu

Ang mga drayber ay lumilingap ng pinakamadaming impormasyon gamit ang kanilang mga: Ang mga drayber ay lumilingap ng pinakamadaming impormasyon gamit ang kanilang mga:

  • A. sasakyan

  • B. kamay

  • C. mata

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang mga drayber ay kumakalap ng pinakamaraming impormasyon gamit ang kanilang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit ang mga simbulo ng trapiko at kalsada ay madaling makita sa halip na naririnig.