Pinoy Driver Menu

Ang mga epekto ng alkohol sa pagmamaneho ay ang mga sumusunod maliban sa: Ang mga epekto ng alkohol sa pagmamaneho ay ang mga sumusunod maliban sa:

  • A. maayos na koordinasyon ng pag galaw ng katawan at pag desisyon

  • B. wala sa konsentrasyon

  • C. mabagal ng reaksyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pag-inom ng alkohol ay napatunayan na nakakabawas ng konsentrasyon, nagpapabagal ng oras ng reaksyon, at nakakapekto sa koordinasyon at pagdedesisyon ng maayos.