Pinoy Driver Menu

Ang mga seatbet ay dapat isuot ng mga batang may edad: Ang mga seatbet ay dapat isuot ng mga batang may edad:

  • A. 5 taong gulang at pataas

  • B. 7 na taong gulang at pataas

  • C. 6 na taong gulang at pataas

  •  
    The correct answer is B
     
    Inatasan ng batas na ang lahat ng mga pasahero na may edad na 7 taong gulang pataas ay dapat magsuot ng mga seatbelt.