Pinoy Driver Menu

Ang mga speed limit sa mga kalsada ay dapat isipin na: Ang mga speed limit sa mga kalsada ay dapat isipin na:

  • A. inirerekomenda ng tulin sa pinakamainam na kondisyon

  • B. inirerekomenda ng tulin sa pinakamasama na kondisyon

  • C. inirerekomenda ng tulin sa kahit anong kondisyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang nakaptaw ng "speed limits" sa mga kalsada ay inirekumenda sa ilalim ng palagay na ang mga kalsada ay nasa pinakamabuting kundisyon (i.e. tuyo at walang mga lubak o baradong trapiko, maliwanag ang ilaw). Kaya't kung basa ang kalsada, lalo sa expressway, ang pinaka ligtas na gawin ay bagalan ang pagpapatakbo na hindi naman mas mababa sa minimum speed limit.