Pinoy Driver Menu

Ang "motor vehicle" ay sasakyan na: Ang "motor vehicle" ay sasakyan na:

  • A. pinapatakbo ng makina

  • B. tumatakbo ng malayo at sa trapiko

  • C. tumatakbo gamit ang lakas ng kalamnan tulad ng bisekleta

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang motor vehicle ay kahit anong sasakyan na pinapaandar ng makina na pinapatakbo gamit ang krudo o kuryente.