Pinoy Driver Menu

Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang: Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:

  • A. karangalan

  • B. pribilehiyo

  • C. karapatan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang pribilehiyo para sa mga makakapagpatunay na kaya nilang magmaneho ng hindi nagiging panganib sa publiko. Dahil dito, ginawa na mandato ng ating gobyerno na maipasa muna ang ang mga rekisito ng LTO tulad ng "driving test" bago makakuha ng lisensya.