Pinoy Driver Menu

Ang pagsuspindi ng lisensya ay nangangahulugan na: Ang pagsuspindi ng lisensya ay nangangahulugan na:

  • A. kailangan itong ma-revalida ng LTO

  • B. ito ay permanenteng kukunin ng LTO

  • C. ito ay pansamantalang kukunin ng LTO

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pagkasuspindi ng lisensya ay resulta ng paglabag sa batas trapiko. Para maibalik ang iyong lisensya dapat mong munang pagbayaran ang mga parusa at multa na katumbas nito.