Pinoy Driver Menu

Ang pagtapon ng kahit anong basura sa bintana ng iyong sasakyan ay: Ang pagtapon ng kahit anong basura sa bintana ng iyong sasakyan ay:

  • A. ipinagbabawal sa lahat ng oras

  • B. ipinagbabawal lamang sa probinsya

  • C. ipinagbabawal lamang sa siyudad

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pagtapon ng basura mula sa isang sasakyan ay labag sa batas. Kahit na ang ating batas trapiko ay kadalasan na hindi mahigpit dito, hindi ito dahilan para ito ay gawin mo. Ito ay isang bagay na ang taong may pinag-aralan lang ang makakaunawa at makakasunod. Kung mahuli ang multa dito ay Php 500 o di kaya ay 8 oras na community service.