Pinoy Driver Menu

Ang palugit para sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan ay: Ang palugit para sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan ay:

  • A. alinsunod sa gusto ng opereytor

  • B. sa katapusan ng taon

  • C. sa huling araw ng buwan na may pasok na katumbas ng huling numero ng plaka ng sasakyan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang iskedyul ng rehistro ng sasakyan ay nakabase sa huling numero ng plaka nito.