Pinoy Driver Menu

Ang pangunahing rason kung bakit kailang ang inspeksyon ng mga sasakyan ay: Ang pangunahing rason kung bakit kailang ang inspeksyon ng mga sasakyan ay:

  • A. para kumita ang gobyerno

  • B. para makita ng inspektor ang iyong sasakyan

  • C. masiguro ng ang iyong sasakyan ay alingsunod sa pamantayan ng kaligtasan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang paginspeksyon ng sasakyan ay ginagawa bago ito irehistro. Ito ay ginagawa kada taon para masiguro na ang sasakyan ay nasa maayos at ligtas na kalagayan.