Pinoy Driver Menu

Ang pinakamahalagang pandama na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho ay: Ang pinakamahalagang pandama na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho ay:

  • A. Pandinig

  • B. Paningin

  • C. Pansalat

  •  
    The correct answer is B
     
    Itoy mauunawaan na ng kahit sino man. Ang paningin ay ang pinaka mahalaga sa pagmamaneho.