Pinoy Driver Menu

Ang Public Service Law ay nagbabawal sa mga drayber ng PUV na makipagusap sa mga pasahero habang ang sasakyan ay: Ang Public Service Law ay nagbabawal sa mga drayber ng PUV na makipagusap sa mga pasahero habang ang sasakyan ay:

  • A. nakaparada

  • B. umaakyat ng bundok

  • C. umaandar

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pakikipagusap ng drayber ng PUV o PUJ sa kanilang pasahero habang nagmamaneho ay labag sa batas dahil naaapektuhan nito ang kanilang pokus at konsentrasyon sa pagmamaneho at nailalagay sila, kanilang mga pasahero, at ibang gumagamit ng kalsada sa mas higit na peligro.