Pinoy Driver Menu

Ang seatbelt ay dapat isuot ng mga bata na: Ang seatbelt ay dapat isuot ng mga bata na:

  • A. 5 taong gulang pataas

  • B. 6 taong gulang pataas

  • C. 7 taong gulang pataas

  •  
    The correct answer is C
     
    Mandato ng batas na gumamit ng seatbelt ang mga batang 7 years old pataas