Pinoy Driver Menu

Ang speed limit na ipinataw ng batas ay hindi nauukol sa mga drayber na: Ang speed limit na ipinataw ng batas ay hindi nauukol sa mga drayber na:

  • A. naghahatid ng kanilang amo sa mahalagang pagpupulong

  • B. naghahabol ng mga criminal

  • C. sa mga lansangan na maluwag ang daloy ng trapiko

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang isang otoridad na tumutugis ng kriminal ay libre sa pinatutupad na mga "speed limits."