Pinoy Driver Menu

Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya na Non-Professional ay: Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya na Non-Professional ay:

  • A. 17 taong gulang

  • B. 16 taong gulang

  • C. 18 taong gulang

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang wastong edad para magkaroon ng karapatan na makakuha ng "Non-professional" na lisensya ay 17 taong gulang.