Pinoy Driver Menu

Ang panahon ng pagaaral para sa aplikante ng professional driver's license ay: Ang panahon ng pagaaral para sa aplikante ng professional driver's license ay:

  • A. limang buwan

  • B. dalawang buwan

  • C. isang buwan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang durasyon ng pag-aaral para sa professional na lisensya ay nakadepende sa kalsipikasyon ng lisensya na gusto mong makuha.