Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?

  • A. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan

  • B. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan

  • C. Tama lahat ang nasa itaas

  •  
    The correct answer is C
     
    Bago sumabak sa mahaba at malayong biyahe dapat mong planuhin ang iyong ruta, dalhin ang "toolbox" ng sasakyan, at siguraduhin na maayos ang kundisyon ng sasakyan na gagamitin.