Pinoy Driver Menu

Ano ang nararapat na asal kapag ikaw ay pinara ng trapik enforcer? Ano ang nararapat na asal kapag ikaw ay pinara ng trapik enforcer?

  • A. Huwag pansinin ang trapik enforcer at bilisan ang patakbo papalayo

  • B. Huminto at makipagtalo sa trapik enforcer

  • C. Isuko ang lisensya at ibang dokumento kung hingin ito

  •  
    The correct answer is C
     
    Igalang ang mga otoridad. huminto kapag ikaw ay pinara ng pulis o otoridad.